Nørre Snede Kirke, romansk kirke i Nørre Snede i Midtjylland ca. 30 km vest for Horsens. Apsis, kor og skib er opført i slutningen af 1100-t. i granitkvadre. Omkring år 1500 tilføjedes tårn og våbenhus, opført i mursten. I murværket findes billedkvadre, og tympanon med løvefigurer, der oprindelig stammede fra syddøren, er i dag indmuret i tårnet.
Tidligere havde kirken funktion som valfartskirke for de mange pilgrimvandrere på Hærvejen.

Kirkens romanske døbefont betragtes som en af landets fornemmeste. I høje relieffer ses fire løvekroppe, som mødes som to løvehoveder på hver sin side af fonten. Løverne er omgivet af ornamenter.
.Døbefonden har været på udstilling i blandt andet Berlin og New York i 60-erne.

På kirkegården ligger en gravhøj, kaldet Kong Snios Høj.