Højderyggens Lokalhistoriske Forening.

Den 14. maj 2018 blev der afholdt stiftende generalforsamling på Vester Palsgaard, hvor foreningen blev stiftet. På generalforsamlingen blev der valgt en bestyrelse, som efterfølgende konstituerede sig som følger:
Formand:                            Jens E. Pedersen, Boest. E-mail: godthaab@bankgaard.dk
Næstformand:                     Ejvind Andreasen, Ejstrupholm. E-mail: e.andreasen@mvb.net.dk
Kasserer:                             Leif Thykjær, Nørhoved. E-mail: leifthykjaer@godmail.dk
Sekretær:                            Jens Jonassen, Hedegård. E-mail: jonassen@newmail.dk
Bestyrelsesmedlem: Edvard Helms, Gludsted
Bestyrelsen har det seneste halve år arbejdet på at genetablere lokalarkivet for tidligere Nørre Snede kommune under navnet Højderyggens Lokalhistoriske Arkiv.
Vi er nu klar til at genåbne arkivet for besøgende og har besluttet foreløbig at holde åbent hver torsdag fra kl. 10.00 - 13.00 sammen med museet. Eller efter aftale med arkivlederen.  Arkivet har stadig til huse på Vester Palsgaard.
Det er vores håb, at alle vil tage godt imod initiativet fra den nystiftede forening og tegne et medlemskab af foreningen. Prisen på et medlemskab er kr. 200,-/år/husstand. Ved tegning af et medlemskab får man samtidig udleveret/tilsendt et eksemplar af ”Fortællinger fra Højderyggen” for 2018.
Medlemskabet kan tegnes ved at indbetale kontingentet på vores kontonr. i Den jyske Sparekasse på reg.nr. 7393 knt.nr. 4164030801 (husk at skrive navn). Eller ved henvendelse til bestyrelsen.
Vi vil i bestyrelsen lægge meget vægt på, at vi fremover bliver lokalarkiv for alle sognene i den tidligere Nørre Snede Kommune. Derfor opfordrer vi alle til at aflægge os et besøg og få en snak om ”arkivet og lokalhistorien”.
Venlig hilsen
Jens E. Pedersen
Arkivleder
Tlf. 23462344

hoejderyggens-lokalarkiv2