noerre-snede-kirke

Nørre Snede Kirke har flere arrangementer som henvender sig til børn og unger. 

Der er blandt andet babysalmesang for spædbørn, kirkekor for skoleeleverne og minikonfirmand for byens tredjeklasser. 

Du kan læse mere om kirkens mange tilbud til børn og unge på kirkens egen hjemmeside.