Oversigt over aktiviteter for ældre i Nørre-Snede
Ældresagen
Eksempler på aktiviteter
Rejser og ture - Foredrag og møder - Motion (Gymnastik og bowling) - Underholdning (Biograf og sangaftner)  - Ældresagen datastue (åben datastue og kurser/temadage) - Trykhedsopkald - Den hjælpende hånd -Bisidder
Kontaktpersoner

Aktivitetscenter Bavnehøj
Eksempler på aktiviteter
Kortfremstilling - Kortspil - Skak - Gåture - Hygge i "Hjørnestuen"  - Nr. Snede Skakklub -  Knipling -
Træværksted - KROLF - Funktionel Yoga - Indkøbstur med bussen - Nørkleklub - ”Tur ud i det blå” med bussen - Kol - selvtræning - Seniordans                               
    
Danske Seniorer Højderyggen  
Bankospil - Fester - Udflugter - Julefrokost - Nytårsaften - ture til koncerter m.m.